De geschiedenis van Valentijnsdag

De maand februari staat al sinds lang bekend als de maand van de liefde. En dat komt natuurlijk door Valentijnsdag. Maar wie is nou precies die Sint Valentijn? En waarom is hij onlosmakelijk verbonden met de liefde?

Ieder jaar op 14 februari, geven miljoenen mensen over de hele wereld elkaar cadeautjes, bloemen en kaarten. In veel landen zie je dat restaurants speciale Valentijnsdiners aanbieden en dat stelletjes hun liefde vieren.

En dit alles komt door een vriendelijke priester die meer dan 1000 jaar geleden stierf, de heilige Valentijn. Het staat niet precies vast waarom uitgerekend 14 februari de geschiedenis in is gegaan als zijn dag, de oorsprong is meer niet uit archieven te halen, maar er zijn wel enkele legendes over het onderwerp.

Er wordt gezegd dat de traditie voortkomt van zowel de Romeinen als de Christenen.

Eén legende vertelt dat het feest zijn oorsprong vind in het Romeinse vruchtbaarheidsfeest Lupercalia die gevierd werd op 15 februari. Maar zoals zo vele heidense feesten, werd ook deze door de Christenen geadopteerd en aangepast. En zo gebeurde het dat in het jaar 496 Paus Gelasius dit feest uitriep tot de feestdag van de Heilige Valentijn, een Romeinse martelaar die leefde in de 3e eeuw. En tot op de dag vandaag vieren wij zijn dag van de liefde.

Alleen is het niet duidelijk welke Valentijn hij precies bedoelde. Volgens de Katholieke leer zijn er zeker drie Valentijns die in aanmerking komen als naamgever. Eentje was een priester in Rome, eentje was een bisschop en over de derde is eigenlijk niets bekend. Maar verrassend genoeg wordt gezegd dat ze alle drie gestorven zouden zijn op 14 februari.

Het meest waarschijnlijke is dat de dag vernoemd is naar de eerste Valentijn. Hij was een priester die in Rome leefde rond het jaar 270 en die in onmin leefde met de Romeinse Keizer Claudius II. Er zijn twee versies van het verhaal, de Protestantse en de Katholieke. Beide zijn het er over eens dat Valentijn in het geheim jonge soldaten huwde. De Keizer had dit namelijk verboden en heeft daarvoor Valentijn ter dood veroordeeld.

De priester was tegen het besluit van de Keizer om huwelijken te verbieden en zag de wanhoop van de jonge geliefden. Als er een jong stel was dat ondanks het verbod, wilde trouwen, konden ze bij Valentijn terecht. Hij sprak dan af op een geheime locatie en voerde de huwelijksceremonie uit. Hij werd bekend als de vriend der geliefden. Uiteraard duurde het niet lang voordat dit de keizer ter ore kwam en hij Valentijn liet arresteren.

Terwijl hij gevangen zat werd hij benaderd door zijn gevangenbewaarder Asterias. Er werd namelijk gezegd dat Valentijn ook over helende krachten beschikte. Asterias had een dochter die blind was en hij vroeg Valentijn om zijn dochter te helen. Volgens de katholieke legende deed Valentijn door de sterke kracht van zijn geloof. En het heeft er alle schijn van dat hij inderdaad de dochter genas.

Toen Claudius de priester ontmoette, was hij schijnbaar onder de indruk van het voorkomen van Valentijn. Hij probeerde zelfs Valentijn om te praten naar het Romeinse geloof, maar Valentijn was standvastig en hield vast aan zijn geloof. Dit maakte Claudius zo woedend dat hij de priester tot de dood veroordeelde.

Ondertussen was er een vriendschap ontstaan tussen Valentijn en de dochter van Asterias. Het meisje was ontsteld door de naderende dood van haar vriend. Er wordt gezegd dat vlak voor zijn executie, Valentijn om pen en papier vroeg en haar een afscheidsbrief schreef en deze afsloot met “Van jouw Valentijn”, een zin die tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt wordt. Een andere versie van het verhaal is, is dat Valentijn zelf verliefd werd op de dochter van Asterias, maar aan deze legende wordt door historici niet veel waarde gehecht.

Zijn Heiligverklaring is dus te verklaren door zijn rotsvaste geloof en naar het schijnt is zijn doodsvonnis voltrokken op 14 februari in het jaar 270.

En zo werd 14 februari dus de dag van de geliefden en werd Valentijn de naamgever van deze feestdag. Jonge Romeinen begonnen op deze dag kleine briefjes met liefdesbetuigingen en deze werden al snel ‘valentijntjes’ genoemd.

Tegenwoordig is Valentijnsdag één van de meest bekende en lucratieve feestdagen ter wereld. De commercie heeft ook deze dag stevig in haar greep. Volgens bronnen wordt op deze dag maar liefst 25% van alle kaarten verstuurd. Maar vind je een kaartje iets te gewoon? Vergeet dan niet dat je bij Regiobloemist allerlei prachtige valantijnsbloemen en cadeautjes kunt vinden die veilig en snel verstuurd kunnen worden.