Aanvullende voorwaarden Regiobloemist.nl

Aanvullende Voorwaarden Regiobloemist B.V. op de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Deze aanvullende voorwaarden treden in werking per 1 januari 2014.

Herroepingsrecht

Voor het hoofdproduct, bloemen en planten, is retourneren niet mogelijk (conform artikel 8.2.d. van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.), omdat deze aan bederf onderhevig zijn.

Voor aanvullende producten die niet aan bederf onderhevig zijn, geldt dat u deze alleen kunt retourneren als u zowel besteller als ontvanger van het aanvullende artikel bent (afleveradres = uw eigen adres). Na ontvangst heeft u 14 dagen om te retourneren of aan te geven dat u van de koop afziet. Na deze melding heeft u nog 14 dagen om het product terug te sturen.

Retourneren dient te geschieden conform artikel 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit volledige aankoopbedrag (inclusief eventuele standaard verzendkosten voor de heenzending) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Aanvullende instructies voor retourneren: een aanvullend product moet indien redelijkerwijs mogelijk ongebruikt en onbeschadigd zijn. Bij gebruik of beschadiging kunnen wij kosten in rekening brengen voor de waardevermindering. Verstuur het alstublieft in beschermende verpakking. Vermeld indien mogelijk het ordernummer. Dit bespoedigt afhandeling van de retournering. Het ordernummer staat in de e-mailbevestiging van de bestelling.
Indien u het modelformulier voor herroeping wilt gebruiken, dan kunt u onze voorwaarde downloaden. Onderop staat het formulier welke u kunt gebruiken en opsturen. Zie voor meer informatie onze algemene voorwaarden pagina en zie ook de site van de geschillencommissie: www.sgc.nl.

De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de klant.

Wijzigingen

Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

Annuleren

Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 8,00.

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure staat vermeld op www.regiobloemist.nl (Klik op Contact). Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de bloemist die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@regiobloemist.nl o.v.v. 'kwaliteitsklacht'.

Garantie

Regiobloemist biedt de consument op het geleverde 7 (zeven) dagen vers- c.q. vaasgarantie. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de bloemist die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@regiobloemist.nl o.v.v. 'kwaliteitsklacht'.

Betaling op rekening

Indien u met AfterPay betaalt, gaat u akkoord met deze voorwaarden: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/algemene-voorwaarden-nl

Voor onze algemene voorwaarden, klik hier