Uw privacy op Regiobloemist.nl

Regiobloemist.nl is een website van Regiobloemist B.V.


Regiobloemist B.V.
Dreef 34
4175AH Haaften

Telefoon klantenservice: 020 70 28 100
Bereikbaarheid:
Maandag - Vrijdag: 09.00 uur t/m 17.00 uur
Zaterdag: 09.00 uur t/m 13.00 uur

E-mailadres: info@regiobloemist.nl
KvK-nummer Utrecht: 52715337
Btw-identificatienummer: NL850565509B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- alle gegevens die u invult bij een bestelling zodat we de bestelling ook kunnen uitvoeren voor u (met uitzondering van de betalingsgegevens, die slaan wij namelijk niet op)
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site raadpleegt
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om uw voorkeuren te registreren
- om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy statement ?


Als u wenst te reageren op ons privacy statement, kunt u contact met ons opnemen:
- Per email: info@regiobloemist.nl
- Per telefoon: 020 70 28 100 (gewoon normaal tarief)
- Per brief: Dreef 34 - 4175AH - Haaften

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy statement. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Extra
De persoonsgegevens en of bedrijfsgegevens die Regiobloemist B.V. in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij: a. risicoanalyses; b. het deelnemen aan waarschuwingssystemen binnen en buiten de branche; c. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; d. credit management doeleinden; e. het inwinnen van informatie ten behoeve van het vaststellen van kredietwaardigheid. Regiobloemist B.V. mag deze gegevens in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie Regiobloemist B.V. de vordering heeft overgedragen.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres.